Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdaki soruların üstüne tıklayarak yanıtlara ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru mu var? Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz...
Yaralanma durumunda kaza tarihinden itibaren 8 yıl, ölüm durumunda kaza tarihinden itibaren 15 yıl zamanaşımı bulunmaktadır.
Sadece maddi hasarlı kazalardan kaynaklı tazminat davalarında, kaza tarihten itibaren 2 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Araç değer kaybı tazminatı davalarında 2 yıllık zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.
Evet edebilir. Bu konuda Yargıtay’ın birçok içtihadı bulunmaktadır.
Anne ve babanın maddi durumu iyi olsa dahi destekten yoksunluk tazminatı talep edebilirler.
Olayda tüm kusurun kendisinde bulunmaması ve kalıcı sakatlığının oluşması durumunda kişi tazminat alabilir.
Tazminat hesabı yapılırken zarar görenin yaşı, geliri, maluliyet (sakatlık) oranı, kusur durumu vb. birçok faktör tazminatı etkilemektedir. Bu nedenle tazminat rakamı her olaya özgü olarak değişmektedir.
Hayır yararlanamaz. Kendi aracının trafik sigortası 3. kişilerin zararlarını karşılamaktadır. Ancak olayda başka bir kişinin veya aracın kusuru varsa onlardan tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
Daha önceden bir miktar tazminat ödemesi alınmış olsa dahi eğer eksik ödeme yapıldı ise yine tazminat alınabilir. Zamanaşımı süresi ibranamenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Evet alınabilir. Bu durumda Güvence Hesabı tazminatı karşılamaktadır.
Evet alınabilir. Bu durumda da Güvence Hesabı tazminatı karşılamaktadır.
Araç sürücüsünün alkollü olması, ehliyetinin olmaması, aracın trafik sigortasının bulunmaması, aracın istiap haddinin (yolcu ve yük taşıma kapasitesinin) aşılması, kasıtlı olarak kazaya neden olunması gibi durumlarda sigorta, zarar görenlere ödeme yaptıktan sonra ilgililere rücu edebilir.
Hayır engellemez. Mirasın reddedilmesinin destekten yoksun kalma tazminatına olumsuz etkisi yoktur.
Gerek maluliyet tazminatına gerekse destekten yoksun kalma tazminatına herhangi bir borç nedeniyle haciz konulamaz.
Hayır gelmez. Tazminat haklarından feragat anlamına gelmesi için, ceza yargılamasında ayrıca ve açıkça tazminat haklarından da feragat edildiğinin belirtilmiş olması gerekir.
Hayır, perte ayrılmış olan araçlarda değer kaybı tazminatı talep edilemez.
Kazaya neden olan yabancı plakalı aracın uluslararası geçerliliği olan "yeşil kart" sigortası var ise ilgili sigortacıya izafeten yasal sorumlu olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na müracaat edilebilir.
Hayır bulunamaz. Trafik kazalarından kaynaklı olarak acilen yapılan işlemler, sigorta tarafından karşılanır.
Kaza tarihinden itibaren 10 yıl zamanaşımı bulunmaktadır.
İmzalanan ibraname makbuz hükmündedir. Bu nedenle bakiye alacak için yasal yollara başvurulabilir.
Evlenerek işten ayrılmak isteyen kadın, evlendikten sonra bir yıl içinde evlilik sebebiyle çalışmamak istediğini işyerine bildirirse kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.
Hamilelik sebebiyle işten ayrılan kişi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamaz. Ancak bu kişi 15 yıl ve 3600 günü doldurmuş ise emeklilik hakkıyla işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir.
Evet. Yıllık izin hakkı kamu düzenine ilişkin olduğu için para ya da başka bir sebeple yıllık izin kullanmak hakkından vazgeçilemez.
Kaydına aile konutu şerhi koydurulmuş ise satamaz aksi halde satabilir.
Aile konutu şerhi için eşlerden birinin evlilik cüzdanı ve birlikte aile konutu olarak özgülenen yerde ikamet edildiğini gösterir muhtarlık evrakı ile birlikte gayrimenkulün bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne başvurması gerekir.
Eşlerin anlaşmalı boşanma hususunda protokol hazırlayıp imzalayarak aile mahkemesine başvurması gerekmektedir.
Adı geçen kişi halen o işyerinde çalışıyor ise maaşından yazıda belirtilen oranda kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılması gerekmektedir. Eğer işçi o işyerinden ayrılmışsa bu durumda maaş haczi yazısına İcra Müdürlüğü nezdinde itiraz edilmesi gerekmektedir.
İcra dairesinden gelen yazıda borçlu gözüken kişiye borcunuz varsa bu borcun adı geçen borçluya değil yazıyı gönderen icra dairesine ödenmesi gerekmektedir. Yazıda adı geçen borçluya borcun olmaması durumunda yazının tebliğden itibaren 7 gün içinde İcra Müdürlüğü nezdinde itiraz edilmesi gerekmektedir.
Evet, süresi içerisinde bildirim yapıldığı takdirde araç yenisiyle değiştirilebilir.
Evi alır almaz kiracıya, 30 gün içinde elinde olacak şekilde evin satın alındığı, yeni malikin siz olduğunuz, dolayısıyla kiraların size ödenmesi gerektiği, eğer tahliye isteniyorsa 6 ay sonunda taşınmazın boşaltılması gerektiği hususlarında ihtarname gönderilmelidir.
Evet. İnternetten messenger, mail, mesaj vb. yollarla hakarete ve tehdite uğrayanlar maddi ve manevi tazminat davası açabilecekleri gibi ilgililer hakkında savcılığa şikayette de bulunabilirler.

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI?

Aklınıza takılan soruları formu doldurarak bize iletirseniz, size en kısa sürede dönüş yapabiliriz. Form için tıklayınız...